PRISTATYMO SĄLYGOS

Pirkėjas, užsakydamas prekes, pats pasirenka prekių pateikimo būdą - Pardavėjo teikiamą prekių pristatymo paslaugą, (kuri gali būti mokama, arba nemokama), arba pats atsiima prekes Pardavėjo sandėlyje, ar kitoje jo nurodytoje vietoje.

Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, priimti prekes pats, ar suteikti tokią teisę kitam asmeniui, informuodamas apie tai Pardavėją elektroninėmis ryšio priemonėmis, SMS žinute, ar kitais būdais, tačiau pastaruoju atveju, tokiam asmeniui už Pirkėją pasirašius prekių priėmimo dokumentus, Pirkėjas netenka teisės reikšti Pardavėjui pretenzijas dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Pirkėjui Pardavėjas prekes pristato arba pats, arba jo įgaliotas atstovas. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus Kuršių Neriją), kai prekių vertė viršija 2000 eurų, yra nemokamas, jei nenurodyta kitaip konkrečios prekės aprašyme. Kai prekių vertė neviršija 99 eurų, visais atvejais taikomas ne mažesnis kaip 15 eurų pristatymo mokestis. Visais kitais atvejais, prekių pristatymo kaina bus paskaičiuota formuojant prekių užsakymą ir nurodžius pristatymo adresą. Skaičiuoklėje nurodoma minimali prekių pristatymo kaina. Prekių pristatymas į Kuršių Neriją kiekvienu atveju su Pirkėju derinamas atskiru susitarimu.

Prekių pristatymas Vilniaus m. - nemokamas*.

Prekės Pirkėjui pristatomos iki tos vietos, iki kurios arčiausiai gali privažiuoti krovininis mikroautobusas. Prekių užnešimas į kainą neįskaičiuotas.

Jei Pardavėjas ir Pirkėjas nesutaria kitaip (pvz. prekių pardavimo iš ekspozicijos atveju, ar pan.), baldai pristatomi nesurinkti, dėžėse, Pirkėjui pateikiama gamyklinė prekių surinkimo instrukcija, furnitūra.

Prekės pristatomos iš anksto suderinus su Pirkėju preliminarų pristatymo laiką, o ne vėliau kaip prieš dieną, Pirkėjas telefonu informuojamas apie tikslų prekių pristatymo laiką. Klausimai apie planuojamą prekių pristatymo terminą priimami el. paštu.

Prekių užnešimo paslauga gali būti suteikta, suderinus šios paslaugos kainą atskiru Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu, informuojant Pardavėją apie šios paslaugos poreikį, prekių užsakymo metu. Karantino, ar ekstremalios situacijos laikotarpiu ši paslauga neteikiama.


Pirkėjas prekes iš Pardavėjo sandėlio, ar kitos jo nurodytos vietos atsiima nemokamai, tačiau Pirkėjas užsakytas prekes privalo atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas paruoštas, gavimo momento. Visais atvejais prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba jo įgaliotas asmuo, kuris gali būti nurodytas ir užsakymo pateikimo metu. Priimant, ar atsiimant prekes, privalu Pardavėjui (jo įgaliotam atstovui) pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, arba naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

Priimant ar atsiimant užsakytas prekes, Pirkėjas, ar jo įgaliotas atstovas kartu su Pardavėju, arba jo įgaliotu atstovu privalo patikrinti prekių būklę, bei pasirašyti perdavimo-priėmimo dokumentą. Prekių perdavimo-priėmimo metu pastebėjus prekių išorinės išvaizdos pažeidimus, ar prekių komplektacijos neatitikimus, būtina pažymėti tai sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Pirkėjas privalo apie tai iš karto informuoti Pardavėją bei, dalyvaujant Pardavėjui (jo įgaliotam atstovui), surašyti laisvos formos prekių pažeidimų/ neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo vėliau pareikštų tokio pobūdžio  prekių pažeidimų/ neatitikimų, Pirkėjui (jo įgaliotam atstovui) pasirašius priėmimo dokumentą, laikoma, kad prekės yra perduotos tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas ne gamyklinis brokas, bei prekių komplektacijos neatitikimų, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu, nėra.

Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vidutiniškai per 5-30 darbo dienų. Prekių aprašyme nurodytas vidutinis prekių pristatymo terminas yra preliminarus. Kiekvienu konkrečiu atveju, kai prekių sandėlyje neturime, pristatymo terminas priklauso nuo gamintojo, ar tiekėjo, todėl dėl tikslaus pristatymo termino reikia teirautis atskirai el. paštu, arba telefonu 8-672-27860.

Prekių pristatymo terminas skaičiuojamas nuo užsakymo patvirtinimo, t.y. kai užsakymas patvirtinamas ir yra gautas apmokėjimas, arba avansas už prekes. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją ir su juo suderinti prekių pateikimo sąlygas. Visais atvejais Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nepateikiamos, ar pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės.

_________________________________________

*išskyrus atvejus, kai prekių vertė neviršija 99 eurų.